دهنه کردن اسب

دهنه کردن اسب افساربرای مهار کردن چهارپایان که به دهان سر و گردن وصل میشود افسار شامل سه بخش است دهنه بند افسار سر افسار (یا دنباله افسار) ... ادامه مطلب
زین

زین چیست؟

زین چیست؟ بعد از این که انسان توانست اسب ها را اهلی کند و از آن به عنوان وسیله ای برای حمل و نقل استفاده کند.به فکر ساخت وسیله ای افتاد . ... ادامه مطلب
اسب نژاد ها

اسب نژاد مختلف

اسب نژاد مختلف نژادهای گوناگون به دلیل نیاز به دارا بودن ویژگی‌های مشخص در اندامشان، که برای انسان‌ها سودمند بودند ... ادامه مطلب